Chương trình học

Kindergarten 1
(4 – 5 tuổi)

quantrihazo

Kindergarten 1 (4 -5 tuổi)
Tỉ lệ cô – trẻ: 1 – 10
Ghép và đọc một cách trôi chảy các từ 3 chữ cái.
Nắm vững cách đọc cơ bản bằng cách áp dụng kiến thức ngữ âm thông qua Phrase Books (Sách cụm từ) được thiết kế đặc biệt.
Tìm hiểu các khái niệm về phép cộng và phép trừ bằng cách sử dụng Small Number Rods (Thanh số nhỏ) và Strip Boards (Bảng dải).
Tìm hiểu cách liên kết số lượng và chữ số 10 đến 90 bằng cách sử dụng Seguin Board B.

Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em là những người học rất nhạy bén và trực quan. Chương trình giảng dạy của Brighton được thiết kế phù hợp với mọi trẻ em, để kích thích và thu hút các bé học tập và củng cố các khái niệm. Với tỷ lệ giáo viên/học sinh thấp, các bé sẽ nhận được sự quan tâm và hướng dẫn cá nhân để đảm bảo rằng chúng đang tiến triển phù hợp với từng mục tiêu học tập của riêng mỗi bé.

  • Trang chủ
  • Phone