Chương trình học

Kindergarten 2
(5 – 6 tuổi)

quantrihazo

Kindergarten 2 (5 – 6 tuổi)
Tỉ lệ cô – trẻ: 1 – 10
Nắm vững kỹ năng đọc bằng cách áp dụng kiến thức ngữ âm vào các cuốn sách được thiết kế đặc biệt.
Giới thiệu các khía cạnh phổ biến của việc học tiểu học thông qua các bài tập ngữ pháp và từ vựng cơ bản.
Làm quen với các giá trị đơn vị đếm như hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm sử dụng Golden Beads (Hạt Vàng).
Tìm hiểu cộng và trừ dọc..

Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em là những người học rất nhạy bén và trực quan. Chương trình giảng dạy của Brighton được thiết kế phù hợp với mọi trẻ em, để kích thích và thu hút các bé học tập và củng cố các khái niệm. Với tỷ lệ giáo viên/học sinh thấp, các bé sẽ nhận được sự quan tâm và hướng dẫn cá nhân để đảm bảo rằng chúng đang tiến triển phù hợp với từng mục tiêu học tập của riêng mỗi bé.

  • Trang chủ
  • Phone