Chương trình học

Nursery 2
(3 – 4 tuổi)

quantrihazo

Nursery 2 (3 – 4 tuổi)
Tỉ lệ cô – trẻ: 1 – 8
Làm chủ âm thanh của bảng chữ cái bằng cách sử dụng các Sandpaper Letters (chữ cái giấy nhám).
Giúp các bé nhận biết các đồ vật cùng thuộc một âm thanh chữ cái.
Tìm hiểu các khái niệm về số lượng lỏng bằng cách sử dụng Spindle Box.
Khám phá phép cộng và phép trừ đơn giản bằng cách sử dụng Short Bead Stairs (Cầu thang hạt ngắn).
Liên kết số lượng và chữ số 11 đến 19 bằng cách sử dụng Seguin Board A.

Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em là những người học rất nhạy bén và trực quan. Chương trình giảng dạy của Brighton được thiết kế phù hợp với mọi trẻ em, để kích thích và thu hút các bé học tập và củng cố các khái niệm. Với tỷ lệ giáo viên/học sinh thấp, các bé sẽ nhận được sự quan tâm và hướng dẫn cá nhân để đảm bảo rằng chúng đang tiến triển phù hợp với từng mục tiêu học tập của riêng mỗi bé.

  • Trang chủ
  • Phone