Chương trình học

Pre-Nursery
(1.5 – 2 tuổi)

quantrihazo

Tỉ lệ cô – trẻ: 1-4
Xây dựng chương trình học dựa trên sự phát triển toàn diện của trẻ em
Giới thiệu và phát triển kỹ năng vận động thô của trẻ
Giúp các bé phát triển toàn diện về xúc giác cũng như trực quan thông quan các lớp học như Knobbed Cylinders (Núm xoay), Pink Tower (Tháp hồng) và Broad Stairs (Cầu thang rộng).

Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em là những người học rất nhạy bén và trực quan. Chương trình giảng dạy của Brighton được thiết kế phù hợp với mọi trẻ em, để kích thích và thu hút các bé học tập và củng cố các khái niệm. Với tỷ lệ giáo viên/học sinh thấp, các bé sẽ nhận được sự quan tâm và hướng dẫn cá nhân để đảm bảo rằng chúng đang tiến triển phù hợp với từng mục tiêu học tập của riêng mỗi bé.

  • Trang chủ
  • Phone