Các câu lạc bộ đặc biệt để rèn luyện các kĩ năng cần thiết của thế kỷ 21

quantrihazo

Trẻ được lựa chọn trong các môn Robotics, Lập trình, Diễn thuyết, Thể thao, Nghệ thuật Sáng tạo và nhiều câu lạc bộ đặc biệt khác để trau dồi kĩ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và phát triển tư duy

  • Trang chủ
  • Phone