Môi trường học được thiết kế đúng nhu cầu học tập của trẻ

quantrihazo

Bản thân môi trường học cũng là một phần trong chương trình giảng dạy của chúng tôi, với các không gian học tập và vui chơi được thiết kế cẩn thận và phù hợp với từng chức năng giảng dạy trong chương trình và độ tuổi của trẻ.

  • Trang chủ
  • Phone