Quy mô lớp nhỏ

quantrihazo

Quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giữa giáo viên – học sinh được điều chỉnh cẩn thận để phù hợp với nhu cầu học tập của từng nhóm tuổi. Chúng tôi luôn có sẵn các chuyên gia về chương trình giảng dạy để hỗ trợ xây dựng giáo án, đảm bảo việc theo dõi, điều chỉnh và cải tiến bài học dựa trên nhu cầu học tập của từng trẻ.

  • Trang chủ
  • Phone