Sử dụng tiếng Anh 100%

quantrihazo

Đội ngũ giáo viên mầm non bản ngữ với kinh nghiệm làm việc trên toàn thế giới được hỗ trợ bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm nhằm tăng sự tôn trọng và hiểu biết của trẻ về các nền văn hóa, con người và ngôn ngữ khác nhau.

  • Trang chủ
  • Phone