Tốc độ học riêng phù hợp từng cá nhân

quantrihazo

Tại Brighton Montessori, chúng tôi nuôi dưỡng sở thích cá nhân của trẻ, cho trẻ tự do khám phá và nắm bắt các khái niệm về ngôn ngữ, toán và các môn học khác theo tốc độ của riêng mình.

  • Trang chủ
  • Phone