MARLINA SARKAN – GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH (CHI NHÁNH VIỆT NAM)

quantrihazo

“Trẻ em có động lực học tập khi có cơ hội đưa ra lựa chọn trong một môi trường phong phú và thú vị. Tôi tin rằng sự hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả giữa gia đình và nhà trường có thể giúp trẻ em và gia đình cùng phát triển mạnh mẽ.”

  • Trang chủ
  • Phone